ดาวน์โหลด

soils-of-mainla[...].pdf

ให้คะแนนเว็บนี้


Soils of mainland southeast asia  0

This article is from ECHO Asia Note #30

ภาพรวม: ดินในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รายงานนี้อธิบายและวิเคราะห์การแบ่งประเภทและลักษณะของดินกลุ่มใหญ่ๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม (แผนที่ 1) 


ภูมิภาค

Asia