ECHOcommunity อัปเดต

โครงการสวนโรงเรียนนำความหวังมาให้กับนักเรียนผู้อพยพ 2016-02-09

ชมรมเพาะปลูกระดับเริ่มต้นที่ Dalat International School ในปีนัง มาเลเซีย กำลังยื่นมือเข้าช่วยผู้อพยพโรฮีนจาจากประเทศพม่า ชมรมนี้พบกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมและหลักการเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ นักเรียนได้ใช้งานเครื่องมือไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งพวกเขาจะทำการปลูกผักโขมสองชนิด: แบบท้องถิ่นและแบบบราซิล และทั้งสองชนิดก็เติบโตขึ้นอย่างสวยงาม

ด้วยความช่วยเหลือของครูผู้สอนที่ชื่อว่า Lisa Munson นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการแบ่งปันชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ให้กับโรงเรียนของผู้อพยพในปีนัง เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่นั่น เหล่านักเรียนยังได้แบ่งปันความรู้ที่พวกเขาได้เรียนมา เกี่ยวกับการปลูกพืชอย่างยั่งยืนจากประสบการณ์การวิจัยโดยตรงของพวกเขา

Garden at Dalat International Schoolพืชส่วนใหญ่ที่โรงเรียนผู้อพยพนั้นเติบโตเป็นอย่างดี และนักเรียนก็ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทแตกต่างกันไปในการดูแลพืชดังกล่าว ซึ่งนี่ก็นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพผู้อพยพโดยรอบ พืชทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการปลูกในห้องล็อก เนื่องจากว่าหากปลูกพืชข้างนอก มันอาจจะโดนขโมยไปได้ สภาพแบบปิดในร่มของห้องดังกล่าวได้ทำให้พืชบางชนิดตายไป แต่มะรุม ใบโหระพาและผักโขมนั้นเติบโตเป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไฮโดรโปนิกส์

เกี่ยวกับชุมชนเอคโค่

ECHOcommunity.org เป็นชุมชนออนไลน์ของสมาชิกภาพซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของเอคโค่ได้เกือบทั้งหมด   โดยเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อช่วยบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาให้สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

Small-scale seed production and utilization
จ, 16 กันยายน 2019 » ศ, 20 กันยายน 2019

ECHO Global Farm, USA

ECHO offers over 350 varieties in its Florida seed bank requiring diverse approaches to growing, processing, and storing seeds. This five-day course will begin in ECHO’s seed production plots to help participants better understand how crops are managed and harvested. Techniques related to both wet and dry processing of seeds will be practiced, as well as, essential tasks such as germination testing. Long-term seed storage approaches including vacuum sealing and cold storage will be explored, ...

GFRAS Annual Meeting Jamaica 2019
จ, 30 กันยายน 2019 » ศ, 4 ตุลาคม 2019

Royalton Negril (Jamaica), Jamaica

The 10th GFRAS Annual Meeting, whose topic is "Role of RAS in Climate Change & Disaster Risk Management" will take place at Royalton Negril, Jamaica between 30 September and 4 October 2019. Side Events are planned to take place on September 30th, the main meeting between October 1-3, and a General Assembly on October 4th. GFRAS Steering Committee/Board meeting is scheduled to take place between 5 and 7 October. The Annual Meeting is co-organized by the Caribbean Agricultural Extension Pro...

ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference 2019
อ, 1 ตุลาคม 2019 » ศ, 4 ตุลาคม 2019

Holiday Garden Hotel and Resort and The ECHO Asia Impact Center Farm and Seed Bank, Thailand

"Small Scale: Up Scale" How can we help small scale farming initiatives thrive in Asia? We can provide low-cost, innovative options that allow people to grow both their crops and their knowledge, expand their operations, and scale up! Join us October 1-4 for 3-days of networking and opportunities to share ideas, technologies appropriate for small scale farmers, and lots of practical demonstrations at the new ECHO Asia Seed Bank & Small Farm Resource Center! In addition to mor...

ECHO Asia Seed Bank Managers Forum
จ, 7 ตุลาคม 2019 » พ, 9 ตุลาคม 2019

ECHO Asia Small Farm Resource Center and Seed Bank, Thailand

Konferans Agrikòl Sid, Haiti Agriculture Conference (South) 2019
จ, 14 ตุลาคม 2019 » ศ, 18 ตุลาคม 2019

HRM Mission, Haiti

The Konferas Agrikol Sid (KAS) Committe was able to reschedule the conference for October 14-18, 2019.  It was originally planned for June, but due to the situation of civil unrest in Haiti, it had to be postponed. -- We invite you to participate in a conference that would help strengthen connections amongst those working in the agricultural sector in Haiti and spend time learning from one another. Hopefully, the conference will take place at at a later day in 2019 at HRM Mission in La ...

ทรัพยากรล่าสุด

Large Indigo

Niger Seed

Ivy Gourd

CABI - Striga asiatica (witch weed)

S. asiatica is a hemiparasitic plant, native to Africa and Asia. In common with most other parasitic weeds, it is not especially invasive in natural vegetation, but is much feared in crop land where infestations can build up...

Nutrient Requirements of Beef Cattle

Since 1944, the National Research Council (NRC) has published seven editions of the Nutrient Requirements of Beef Cattle. This reference has guided nutritionists and other professionals in academia and the cattle and feed in...

Invasive Alien Plants: Impacts on Development and Options for Management

Invasive alien plants pose a major threat to agriculture, the natural environment and livelihoods worldwide and create challenges for development. This is especially the case for those who live and work in rural areas. This ...

Invasive alien plants and their management in Africa

Invasive Alien Species (IAS) pose one of the most significant threats to biodiversity, agriculture, sustainable economic development and human and animal health on this planet. As a result of increased global trade and trave...

Suppressive Effect of Grasses against Growth of Parthenium (Parthenium hysterephus L.)

Abstract, African Journal of Plant Science, 2019

Article In Press Abstract    

 

Experiment was carried out to study the suppressive effect of some grasses on the growth and development of parthen...

Parthenium hysterophorus Current Status and Its Possible Effects on Mammalians- A Review

Abstract, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2018

Parthenium hysterophorus perennial North American weed and known for its harmful effects. It also has the other name like carrot we...

FAO - Parthenium hysterophorus L.

Common names: Whitetop, Whitehead, Barley flower, Congress Grass, Amargosa, Escoba Amarga

An erect annual herb with alternate, deeply-dissected leaves, growing up to 2 m tall with much branched inflorescences beari...

ปฏิทิน [ เพิ่ม ]