ECHOcommunity อัปเดต

สปอตไลท์สมาชิก ECHOcommunity: คุณ Tuntun และคุณ Thaung Si 2020-04-08

ข้อความตัดตอนมาจากรายงานโดย Patrick Trail – ECHO Asia

ขณะที่ผมเดินไปในฟาร์มกับคุณ Tuntun ในชนบทของพม่า ผมแทบจะอดยิ้มไม่ได้เพราะเขาได้นำเสนอถ่านชีวภาพที่เขาผลิตและใช้ในปุ๋ยสำหรับการปลูกต้นกล้าผลไม้ให้ผมดูอย่างภาคภูมิใจ แทนที่จะทำการเผาถ่าน ในตอนนี้เขาได้ใช้วัสดุของเสียอินทรีย์จากฟาร์มเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพยากรอันมีค่าซึ่งสามารถใช้ผลิตพืชผลได้มากขึ้น แทนที่จะต้องสูญเสียคาร์บอนไปสู่บรรยากาศในรูปแบบควัน

ประมาณหนึ่งปีก่อนหน้า คุณ Tuntun เข้าร่วม Seed Saving Workshop ใน Pyin Oo Lwin และเรียนรู้วิธีการทำถ่านชีวภาพระหว่างหนึ่งในเซสชันลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านทันทีและลองทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในตอนนี้คุณ Tuntun ยังมีเพจ Facebook เพื่อแบ่งปันเทคนิคการทำฟาร์มกับชาวนาคนอื่นที่พูดภาษาพม่าโดยเขาได้อธิบายวิธีการผลิตถ่านชีวภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย!

Thaung Si and TunTun

คุณ Thaung Si (ซ้าย) และคุณ Tuntun (ขวา) แสดงเมล็ดถั่วพร้าที่มาจาก ECHO Asia Seed Bank และขณะนี้ได้มีการปลูกเพื่อแจกจ่ายไปยังธนาคารเมล็ดพันธุ์ในพม่า

หลายอย่างที่เกิดขึ้นในที่นี้มีต้นตอมาจากพันธมิตรหลักของเราในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งก็คือคุณ Thaung Si นั่นเอง คุณ Thaung Si เข้าร่วมกับเราในกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นจำนวนหลายครั้งในฐานะเพื่อนและพันธมิตรระยะยาวของ ECHO Asia และเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาเช่นกัน เมื่อสามปีก่อนเขาก่อตั้ง Community Seed Bank ที่ Lisu Baptist Theological Seminary โดยในธนาคารเมล็ดพันธุ์ของเขานั้น เขาได้สอนวิธีทำการเกษตรและการทำสวนให้กับนักเรียนและได้สร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของหลายคน จึงกล่าวได้ว่าเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้คนไว้มากมายทีเดียว และก็คือที่นี่เองที่คุณ Tuntun พร้อมทั้งเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมอื่น ๆ เกือบหนึ่งร้อยคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับถ่านชีวภาพและเทคนิคอื่น ๆ เมื่อปีที่แล้ว และหลังจากนั้นคุณ Thaung Si ก็ได้ติดตามพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ

ชุมชน ECHO มีพันธมิตรมากมายที่อุทิศตนเป็นอย่างยิ่งทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกดังเช่นคุณ Thaunag Si เมื่อมีความพร้อม พันธมิตรเหล่านี้จะสามารถฝึกฝนผู้คนได้อีกมากมาย!

เกี่ยวกับชุมชนเอคโค่

ECHOcommunity.org เป็นชุมชนออนไลน์ของสมาชิกภาพซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของเอคโค่ได้เกือบทั้งหมด   โดยเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อช่วยบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาให้สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ทรัพยากรล่าสุด

Treedom

With Treedom you finance farmers who want to plant trees, supporting their work in the early years, when trees are not yet productive. Treedom provides farmers with know-how and technical support for planting and managing tr...

Perennial Vegetables and Nutrition

Perennial vegetables are a class of crops with great potential to address challenges like dietary deficiencies, lack of crop biodiversity, and climate change. Though some individual plant species have received significant at...

2020 ECHO International Agriculture Conference

This year ECHO held its 27th Annual Conference--but with a twist. Like many events, meetings, and occasions this year, the ECHO conference took place online. This meant the loss of the excellent face-to-face networking that ...

Factors to Consider when Selecting a Pigeon Pea Variety

Pigeon pea (Cajanus cajan) is a multi-use legume well suited to rainfed agriculture in hot, dry areas. Pigeon pea plants grow into erect (1-4 m tall) shrubs that can live up to five years, though pigeon pea is usually grown ...

SAWBO - Survival Gardening: How to Create Compost (2D)

SAWBO - Survival Gardening: How to Create Compost (2D)

Compost can be used to improve the quality of your soil. You can use plant materials, animal manure and kitchen scraps to create compost. Compost will add nutrients and organic matter to your soil. This animation explains th...

SAWBO - Natural Insecticide from Neem Seeds (With Female and Male Characters)

SAWBO - Natural Insecticide from Neem Seeds (With Female and Male Characters)

Naturally occurring insecticidal compounds can be extracted from neem seeds and sprayed onto crops to prevent pest insect damage. This animation explains how to sort neem fruits, dry them, remove their outer shells, sort the...

SAWBO - Survival Gardening: How to Create Compost (3D)

SAWBO - Survival Gardening: How to Create Compost (3D)

Compost can be used to improve the quality of your soil. You can use plant materials, animal manure and kitchen scraps to create compost. Compost will add nutrients and organic matter to your soil. This animation explains th...

SAWBO - Quality Shea Nuts - Best Practices for Production

SAWBO - Quality Shea Nuts - Best Practices for Production

Shea is an important product for women in the shea belt, which ranges from Senegal in West Africa to Ethiopia in East Africa. However, if the raw shea nuts are not properly processed then the resultant stored nuts and derive...

SAWBO - Improved Bean Production: Variant for Uganda

SAWBO - Improved Bean Production: Variant for Uganda

Common beans are an important source of food and income for farmers and families. By improving your bean planting and cultivation practices you can have more beans to eat and sell. This animation shows you steps you can take...

SAWBO - Improved Bean Production (variant for Mozambique)

SAWBO - Improved Bean Production (variant for Mozambique)

Common beans are an important source of food and income for farmers and families. By improving your bean planting and cultivation practices you can have more beans to eat and sell. This animation shows you steps you can take...

ปฏิทิน [ เพิ่ม ]