การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์   และ   วิธีการให้อาหารสัตว์   สำหรับเกษตรรายย่อยในพื้นที่เขตร้อน 

วิธีและขั้นตอนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและการเพิ่มผลกำไร 

Copyright © 2019 Keith Mikkelson – ECHO Asia Impact Center 

การทำอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในฟาร์มไม่ใช่เรื่องยาก 

ระบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานมีประโยชน์หลายด้าน หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและปฏิบัติในส่วนเล็กๆก่อน เกษตรกรก็จะสามารถผสมผสานการเลี้ยงวัว, แพะ, ไก่ หรือสุกร และพัฒนาความมั่นคงของฟาร์ม วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารสัตว์ และมูลสัตว์สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย นอกจากนี้ มูลสัตว์ยังสามารถนำมาใช้เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการประกอบอาหารหรือให้ความร้อน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของฟาร์ม 

ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จากการตัดพืชสดๆนำไปเลี้ยงสัตว์คุณสามารถเปลี่ยนแม้กระทั่งเศษกิ่งไม้ที่เหลือให้กลายเป็นถ่านไบโอชาร์ที่มีประโยชน์ กุญแจสำคัญคือการนำเทคโนโลยีทางเลือกมาใช้ทีละอย่างและคอยมองหาโอกาสเพื่อลดแรงงานที่ต้องใช้ แล้วในที่สุดคุณจะสามารถขยายการปฏิบัติให้ใหญ่ขึ้นอย่างมั่นใจ โดยปรับเปลี่ยนและนำบทเรียนที่ได้ไปใช้ แล้วคุณยังจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของคุณได้ 

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลในเชิงการปฏิบัติ พร้อมทั้งสูตรอาหารเริ่มต้น และข้อมูลอีกหลายอย่างที่เป็นแนวทางปฏิบัติแบบเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มอโลฮาที่เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ 

หนังสือเล่มนี้รวบรวมมาจากชุดบทความที่เขียนให้กับสารเอคโค เอเชีย และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะให้ท่านเป็นเจ้าของในแบบรูปเล่ม 


Articles