นี้ Plant ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  

Coix lacryma-jobi
Gramineae

ดาวน์โหลด

job-s-tears.pdf

Categories


คำอธิบาย

Botanically, Job's tears is described as an annual, erect grass, 1- 2 m tall, with maize-like brace roots that grow from the lower nodes. The grass is monoecious, having separate male and female flowers on different parts of the plant. The female flowers produce yellow, purple or brown seeds, often tearshaped (hence the name). Soft-shelled varieties are eaten (Coix lacryma-jobi var. ma-yuen) and hard-shelled varieties (Coix lacryma-jobi var. stenocarpa and var. monilifer) are often used as ornamental beads.

ที่มา

Asia

ผู้ใช้

Job's tears is consumed as a grain by both humans and livestock. The grains steamed like rice and included in soups, beverages and desserts. The hard seeded varieties are used in beadwork.

การเพาะปลูก

Job's tears is often found planted in stands or dispersed in and around upland fields. Pland seeds about 5 cm deep into prepared fields at the beginning of the rainy season. Hills should be spaced approximately 30 cm apart in rows 40-80 cm apart with a seed rate of 7-15 kg/ha.

การอ้างอิง

http://edn.link/jobs-tears from ECHO Asia Notes #13


ป้ายระบุ

Grains Grain Crops

Common Names

  • อังกฤษ
    • Job's Tears

View Varieties