Orapiha matata, ari manera aphama okasopha owetchiha acitchu ni iretcha. Matata ni o?u?u, aakhala ni owera sa waatesa acitchu ni iretcha sa on?voreiha mutchu nari orakhiha iretcha waakinanku. acitchu sintoco mihaco, iviru, anamalha aphome, ekhura ni makhurwa a wootcha akhala muvolowa nmwilini mwaahu napharaka owanoni, maitho, ephula nari eyano masi thoo akhala muvolowa nmwilini naphara nlepa na mwili nari yolha yopakiweene. Okhovelela oraphiha matata Sapawu ni mahi eri ephiro yopatchera ya waakiha orakhiha iretcha sawatcha, opatchera kamasi, mavaluwo,npaka iretcha itokwene sintoko ekwarara, menechiti, ekwiya, ni iretcha ikinanku sawatcha. Evitiyu ela enoonihera mphurelo wa oraphiha matata.