ဤအရာ Plant သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), English (en), Kreyòl Ayisyen (ht), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

ဖေါ်ပြချက်

Amaranthus spp. is an annual, erect herb (up to 1 m tall) grown for its edible leaves Leaves grow up to 8 cm in length and are present in an alternate arrangement along the stem.  Small flowers are borne on slender spikes within inflorescences up to 12 cm long. Fruit are small, compressed, oval-shaped seeds (1 mm in diameter) and glossy black in color.

အသုံးပြုသည်။

A. spp. is grown as a green vegetable. Leaves and young stems are prepared similar to other cooked leafy crops: boiled, sautéed, fried, added to soups, stews, or stir-frys. Seed production is minimal compared to biomass and is rather small. However, if harvested, seeds can be cooked similar to other amaranth pseudocereals: roasted, boiled, sprouted, or fermented. Plants are also used for livestock fodder.

ပျိုးထောင်ခြင်း

 • Elevation – up to 800 m
 • Rainfall – 200-2700 mm
 • Soil Types – pH 4.3-7.5; well-drained soils
 • Temperature Range – 18-32°C
 • Day Length Sensitivity – none
 • Light – prefers full sun

Seeds can be broadcast in the field, or sown in a nursery for later transplanting of seedlings.. A. spp. also does well from cuttings of mature plants. Can be intercropped with maize or similar crops.

ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း

When ready to harvest, entire plants are uprooted as needed, or cut back and allowed to regrow. Leaves should be used as soon as possible, or stored in refrigeration. Seed heads can be hung in a controlled environment to dry.

သီးနှံဖျက်ပိုးများနှင့်ရောဂါများ

Pigweed mosaic virus is a common pest, resulting in decreased yields.

ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အဟာရ

A. spp. leaves are high in protein, calcium, potassium, and Vitamic C. They can be prepared boiled, sautéed, fried, or in soups, stews, or stir-frys.

References

Ecocrop. 1993-2007. Amaranthus viridis. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy. ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/dataSheet?id=2189. Accessed 13 September 2019.

Grubben, G.J.H., 2004. Amaranthus tricolor L. Record from PROTA4U. Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. http://www.prota4u.org/search.asp. Accessed 2 January 2020.

Jansen, P.C.M., 2004. Amaranthus viridis L. Record from PROTA4U. Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. http://www.prota4u.org/search.asp. Accessed 13 September 2019.

Tropical Plants Database, Ken Fern. tropical.theferns.info. 2020-01-02. tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Amaranthus+tricolor. Accessed 02 January 2020.

Tropical Plants Database, Ken Fern. tropical.theferns.info. tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Amaranthus+viridis. Accessed 13 September 2019


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Leafy Vegetables Garden Vegetables

အများသုံးအမည်များ

 • English
  • Vegetable Amaranth
  • Brède De Malabar
  • Amarante Tricolor
  • slender amaranth
  • green amaranth
 • French
  • amarante
  • amarante-feuille
 • Spanish
  • Amaranto De Hortaliza
 • Haitian
  • Amarant Fey
 • Swahili
  • Mchicha
 • Thai
  • ผักโขมผัก

မျိုးကွဲများကြည့်ရန်