Сүрьеэ өвчин нь сүрьеэгийн савханцар нянгаар үүсгэгддэг халдварт өвчин юм. Ихэнх тохиолдолд уушгийг гэмтээх ба бусад эрхтэнд ч үүсэж гэмтээнэ.Сүрьеэ өвчний талаарх чухал мэдээлэл болон эмчлэгдэж, бүрэн эдгэрдэг өвчин болохыг дараах 4 минут 31 хормын мэдээллээр танд хүргэнэ. Мөн сүрьеэ өвчний халдварын тархалт, хэрхэн урьдчилан сэргийлж болох талаар мэдээллийг хүргэнэ. Сүрьеэ өвчний тархалтыг зогсоох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч үзье.