Дараах зурагт эвлүүлэгт хэрхэн элс ашиглан нүүрсэн ус цэвэршүүлэгч шүүлтүүр хийх аргын талаар тайлбарлах болно. Энэ нь усан дахь хүний биед өвчин үүсгэх аюултай зарим өвчин үүсгэгчийг устгахад тустай энгийн арга юм.