Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Abstract, 2017, Journal of Integrated Pest Management The fall armyworm,Spodoptera frugiperda(J. E. Smith 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), is the most important corn pest in South America. Larvae feed mostly on leaves, but also ears when population densities are high. This pest has been...
  2. Key Resource 1997-01-19 This book is the result of two workshops, one held in Honduras and another held inEcuador, that were undertaken to describe and analyse the personal experiences of farmer promoters who provideextensionservices for community development, a methodology known as 'farmer-to-farmer extension'. The...
  3. Maya Pedal is a Guatemalan NGO based in San Andrés Itzapa. We accept bikes donated from the USA and Canada which we either recondition to sell, or we use the components to build a range of "Bicimaquinas", (pedal powered machines). Pedal power can be harnessed for countless applications which...
  4. Yon PowerPoint ki eksplike maladi laraj an jeneral ak an Ayiti, ki jan yo konbat li, siy, ki sa ki fè si ou se ti jan elatriye.
  5. ENSÈK NAN JADEN NOU
  6. Vaccines for Common Diseases in Haiti by Species
  7. Maladi Kabrit Yo -Parasites, Anthrax, Chlamydia and Orf.
  8. GID ELVAJ KOSHON Kèk ti konsèy pou elvè koshon
  9. Maladi Nou Ka Anpeche Nan Ayiti Ak Vaksen
  10. Raj se yon viris ki atake sèvo a. Depi yon bèt vin anraje li pa ka geri l’apl mouri, Ou ka anpeche raj ak yon vaksen chak ane, Li bon pou bay chen ak chat yo piki kont raj chak ane, Lòt bèt yo ka pran piki kont raj si w rete nan yon zòn ki gen anpil ka raj. Sèl fason pou anpeche raj se vaksene...