Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Our approach takes rural families through a 2-year program to help them improve their health and living conditions by combining home garden plant and animal production with knowledge of nutrition, kitchen hygiene and healthy diets, especially for young children. With weekly coaching and...
  2. Abstract, The Scientific World Journal, 2012 Coffea arabicaL. (arabica coffee), the only tetraploid species in the genusCoffea, represents the majority of the world's coffee production and has a significant contribution to Nicaragua's economy. The present paper was conducted to determine the...
  3. The AASD is a trusted, recognized community-based organization in the Cusco region of Peru. TheCenter for Andean Studiesis the place whereacademiaandindigenous culturecome together to share and collaborate. Through this interaction, we learn from the amazing strengths of Andean culture while...
  4. El “Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Antropóloga Maya K’ichee’, Doctora y Maestra en Antropología Social Irma A. Velásquez Nimatuj, ofrece una panorámica regional sobre la temática junto con casos...
  5. 2019-08-26 N’ap envite w’ vin patisipe nan yon konferans kap fèt pou ranfòse koneksyon ki egziste pami sila yo k’ap travay nan sektè agrikilti nan peyi Ayiti epi pou nou ka pase tan ap aprann nan men youn lòt.Konferans lan pral fèt 26-30 out, 2019 nan lokal Gwomòn, Latibonit, Ayiti. Konferans sa a va byen...
  6. 2019-09-30 The 10th GFRAS Annual Meeting, whose topic is"Role of RAS in Climate Change & Disaster Risk Management"will take place atRoyalton Negril, Jamaicabetween30 September and 4 October 2019. Side Events are planned to take place on September 30th, the main meeting between October 1-3, and a General...
  7. 2019-07-03 Evènman sa a te anile akòz ajitasyon sivil la an Ayiti nan moman sa a. -- Nou envite ou pou ou vin rankontre ak nou nan “Haiti Communitere” nan dat 3 jiye a 2:00 pou 5:00 nan apremidi pou yon aktivite networking. Reyinyon sa se pou nou fè konesans yonn ak lòt ki ap travay nan devlòpman agrikilti...
  8. The Latin American Forest Genetic Resources Network (LAFORGEN) contributes to developing effective mechanisms for the conservation and sustainable use of Forest Genetic Resources in Latin America and the Caribbean. Forest genetic resources are essential for communities who rely on timber and...
  9. 2016-01-20 Eske ou bezwen yon remèd pou parazit ki efikas e ki pa koute chè? Oubyen èske ou pito pran yon remèd natirèl, si li efikas? Nan ka sa, ou bezwen sèvi ak grenn papay. Yon etid ki te fèt nan peyi Nijerya te dekouvri ke grenn papay gen menm efikasite ak grenn famasi e li pa pwodui okenn efè segondè....
  10. 2019-01-20 Se Ernst Götsch ki devlope fòm agrikilti sentwopik la. Fòs li se nan aliyman ak pouvwa diferan etap ekolojik. Se yon fenomèn ki dinamik. Natirèl ki swiv nati a pou rejenere peyizaj degrade, fè tè ki paka pwodui vin pwodui epi kouvri yo ak anpil vejetasyon. Ernst te dekouvri ke pwosede sa a...