Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. 2019-09-30 The 10th GFRAS Annual Meeting, whose topic is"Role of RAS in Climate Change & Disaster Risk Management"will take place atRoyalton Negril, Jamaicabetween30 September and 4 October 2019. Side Events are planned to take place on September 30th, the main meeting between October 1-3, and a General...
  2. 2019-07-03 Evènman sa a te anile akòz ajitasyon sivil la an Ayiti nan moman sa a. -- Nou envite ou pou ou vin rankontre ak nou nan “Haiti Communitere” nan dat 3 jiye a 2:00 pou 5:00 nan apremidi pou yon aktivite networking. Reyinyon sa se pou nou fè konesans yonn ak lòt ki ap travay nan devlòpman agrikilti...
  3. The Latin American Forest Genetic Resources Network (LAFORGEN) contributes to developing effective mechanisms for the conservation and sustainable use of Forest Genetic Resources in Latin America and the Caribbean. Forest genetic resources are essential for communities who rely on timber and...
  4. 2016-01-20 Eske ou bezwen yon remèd pou parazit ki efikas e ki pa koute chè? Oubyen èske ou pito pran yon remèd natirèl, si li efikas? Nan ka sa, ou bezwen sèvi ak grenn papay. Yon etid ki te fèt nan peyi Nijerya te dekouvri ke grenn papay gen menm efikasite ak grenn famasi e li pa pwodui okenn efè segondè....
  5. 2019-01-20 Se Ernst Götsch ki devlope fòm agrikilti sentwopik la. Fòs li se nan aliyman ak pouvwa diferan etap ekolojik. Se yon fenomèn ki dinamik. Natirèl ki swiv nati a pou rejenere peyizaj degrade, fè tè ki paka pwodui vin pwodui epi kouvri yo ak anpil vejetasyon. Ernst te dekouvri ke pwosede sa a...
  6. We are focused on providing the best user experience we can, helping you to discover answers to your inquiries quickly, effectively and precisely. We have a range of content on thePlantwise Knowledge Bank, including, posters, leaflets, video factsheets, etc. For ease of use, we have categorised...
  7. We are focused on providing the best user experience we can, helping you to discover answers to your inquiries quickly, effectively and precisely. We have a range of content on the Plantwise Knowledge Bank, including, posters, leaflets, video factsheets, etc. For ease of use, we have categorised...
  8. SOMOS Semilla Seed Library brings education and food sovereignty to the community, strengthening the long-term health of our environment through seed saving. Our work is interconnected to a growing international movement of free seed advocates. The Challenge Quality organic seeds adapted to this...
  9. Abstract,ResearchGate, 2018 The experiment aims to implement a sustainable system that will allow long - term research to evaluate the productive behavior of vegetables, fruits and trees, as well as to observe issues related to compaction and soil moisture content. Based on agroforestry...
  10. 2019-03-20 Piblikasyon #5 Mas 2019 Kreyòl 1 – RNA (Rejenerasyon Natirèl Asiste) 6 – Karambola 8 - Pest Porsin Klasik (PPK) 9 – Jan nou fè jaden ta dwe glorifye Bondye epi reflete angajman nou genyen avèk Kris.