1. Key Resource 1989-01-01 Six out of every ten of the world's people are being inexorably pushed by agricultural modernization and continuing high population growth rates into ecologically vulnerable environments: tropical forests, dryland and hilly areas, and the fringes of great urban centers. Unless development...
  2. Key Resource
    2007-01-20 An Nou Repare Tè Nou montre kijan lidè legliz yo ak lot lidè nan kominote a te relize, tè a k’ap pwodwi manje pou nou manje a, te komanse fatigue, e forè yo ki se sous anpil lòt bagay pou nou ap disparèt. Nou te konnen Bandye te bannou responsabilite pou nou pran swen ak pwoteje resous natirèl yo...