Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Let's Restore Our LandAn Nou Repare Tè Nou montre kijan lidè legliz yo ak lot lidè nan kominote a te relize, tè a k’ap pwodwi manje pou nou manje a, te komanse fatigue, e forè yo ki se sous anpil lòt bagay pou nou ap disparèt. Nou te konnen Bandye te bannou responsabilite pou nou pran swen ak pwoteje resous natirèl yo li te kreye ak dwa li te bannou pou itilize yo. Sou sipèvisyon Pastè Simon, moun nan kominte Katindi te fè kèk chajman ki ogmante fètilite ak pwodiksyon tè a, e komanse rebwaze, repare forè yo ki te preske disparèt. Pwogrè moun nan Katindi te fè, te ankouraje moun nan lòt kominote pou fè menm chajman an tou. Reparasyon forè yo ak tè yo, amelyore lavi moun yo ak manje  y’ap manje.

Liv sa a ekri spesyalman pou dirijan yo nan kominote yo, nan legliz yo, group fanm ak lekol pou pèmèt yo pale diskite e konprann pwoblèm tè yo ak, forè ak sous dlo yo; li ankouraje yo pou fè yo santi ki fason Bondye vle yo aji e ede yo jwenn solisyon ak pwoblèm sa yo, e kijan pou pratike yo. Devlopman yon kominote chita sou fason w montre moun yo itilize resous ki disponib pou tout tout moun nan kominote a. Gen anpil imaj ak ilistrasyon nan liv, ki fèl l itil e fasil pou li.

ISBN: 978-1-946263-29-2

 

 

 

link to French Version on Amazon

link to English Version on Amazon

link to the Creole Version in the ECHO Bookstore

English, French AND Creole are available at ECHO's bookstore!

Publication Details

  • Published: 2007
  • Publisher: ECHO INC
  • ISBN-10: 1946263281
  • ISBN-13: 978-1946263285
  • Dewey Decimal: 333.009
  • ECHO Library: 333.009 FOU
  • ECHO Asia Library: DA.006