1. 01-12-2022 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of DR Congo. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
  2. This poster is designed as a simple introduction to important root crops ofSolomon Islands. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
  3. 01-12-2022 This book is designed as a simple introduction to the more common leafy greens and vegetablesof the Solomon Islands. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur...
  4. 01-12-2022 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants ofZimbabwe. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
  5. 20-09-2015 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of Bangladesh. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
  6. 01-01-2022 ይህ መጽሐፍ የተነደፈው በኢትዮጵያ ውስጥ ለተለመዱት ፍራፍሬዎች፣ ለውዝ እና ዘሮች ቀላል መግቢያ ነው። ሰዎች በእነዚህ ተክሎች ላይ የበለጠ ኩራት እና ፍላጎት እንደሚኖራቸው እና በራስ መተማመን እና እንዴት እንደሚያድጉ እና እንደሚጠቀሙባቸው እንዲያውቁ ተስፋ ይደረጋል. በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ የሚከሰቱ ብዙ የሀገር ውስጥ የምግብ ተክሎች በጣም ጥሩ ጥራት ያላቸው ምግቦች ናቸው. እንደ አለመታደል ሆኖ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ባህላዊ የምግብ እፅዋትን ውድቅ ያደርጋሉ እና ብዙ...
  7. 01-01-2022 This book is designed as a simple introduction to the more common leafy greens and vegetables of Ethiopia. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every...
  8. 01-01-2022 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants for healthy diets in Ethiopia. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every...
  9. 01-01-2023 Cuốn sách này được thiết kế như một phần giới thiệu đơn giản về các loại trái cây và hạt phổ biến ở Việt Nam. Người ta hy vọng mọi người sẽ tự hào và quan tâm nhiều hơn đến những loại cây này, đồng thời trở nên tự tin và hiểu biết về cách trồng và sử dụng chúng. Nhiều nhà máy thực phẩm địa phương...
  10. 01-01-2023 Cuốn sách này được thiết kế như một phần giới thiệu đơn giản về các loại trái cây và hạt phổ biến ở Việt Nam. Người ta hy vọng mọi người sẽ tự hào và quan tâm nhiều hơn đến những loại cây này, đồng thời trở nên tự tin và hiểu biết về cách trồng và sử dụng chúng. Nhiều nhà máy thực phẩm địa phương...