Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Abram Bicksler

Sự kiện: Myanmar Seed Saving Workshop Feb2018 (17-01-2018)


Vùng

Asia