Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Abram Bicksler

Sự kiện: 2017 ECHO Asia Nepal Agriculture & Community Development Workshop (23-05-2017)

An introduction to biochar

  • What it is
  • What it does
  • How to use it!