Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: ไทย (th), English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Patrick Trail

Sự kiện: 2021 ECHO Asia Seed Saving Fundamentals

This presentation was given during the Seed Saving Fundamentals workshop at the ECHO Asia Small Farm Resource Center. This presentation discusses the current state of seed saving, how to classify seeds, seed types, and seed production.