Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Patrick Trail

Sự kiện: 2018 Cambodia Seed Saving & Soil Health Training (05-08-2018)


Vùng

Asia