Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Covers aspects of farm management and water conservation, animal husbandry, planting tree crops, and soil fertility management. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: World Neighbors
  • Dewey Decimal: 630.68
  • Thư viện ECHO: 630.68 WOR
  • Thư Viện ECHO Châu Á: SC.002

Vùng

Asia