Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Abram Bicksler Ph.D.

Sự kiện: Cambodia Seed Saving Workshop 2015 (02-12-2015)

An introduction to plant and seed biology, including pollination, germination, multiplication, selection, isolation, and how to select seed.