Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Soil is teeming with life! What exactly lives in our soil?


Vùng

Asia