Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Sự kiện: ECHO 2015 Asia Biopest Control Workshop (28-01-2015)

Introducing trichoderma, a biocontrol, how it is used, and how to produce it.


Vùng

Asia