Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Sự kiện: ECHO 2015 Asia Biopest Control Workshop (28-01-2015)

An overview of various microbial pesticide options and how they are used.


Vùng

Asia