Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

These proceedings contain summaries of the principal discussions and recommendations of the workshop.  An extensive bibliography is also included.

240 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1988
  • Nhà Xuất Bản: IDRC Canada
  • Dewey Decimal: 621.16
  • Thư viện ECHO: 621.16 LAW