Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This compendium is a list of names, synonyms, altitudinal limits, propagation methods, pests, diseases, edible parts, food values of food plants of Papua New Guinea.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Australia Pacific Science Foundation
  • ISBN-10: 0958910707
  • Dewey Decimal: 581.609
  • Thư viện ECHO: 581.609 FRE