Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Beth Doerr

Sự kiện: 2013 ECHO Asia Conference (20-10-2013)


Vùng

Asia