Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This volume is designed to be of interest to those working in the spices industry, from cultivation to marketing.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1981
  • Nhà Xuất Bản: Longman Scientific and Technical
  • ISBN-10: 0582468116
  • ISBN-13: 978-0582468115
  • Dewey Decimal: 633.8
  • Thư viện ECHO: 633.8 PUR

Mua