Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Spice plants covers in detail the botany, origins, propagation, genetic improvement,management and harvesting of a variety of common spice crops.  Methods of storage, preparation, and processing are also dealt with as well as their nutritional properties.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1993
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333574605
  • ISBN-13: 978-0333574607
  • Dewey Decimal: 633.8
  • Thư viện ECHO: 633.8 BOR
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PH.020, PH.024, PH.031

Mua