Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

475 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1966
  • Nhà Xuất Bản: Prentice-Hall
  • Dewey Decimal: 631.4
  • Thư viện ECHO: 631.4 TAM