Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Boonsong 'Toh' Thansrithong

Sự kiện: 2023 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference -- "From Surviving to Thriving" (17-10-2023)