Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Ricky Bates

Sự kiện: Myanmar Seed Saving Workshop Feb2018 (18-01-2018)