Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book looks at the ways in which the productivity of food crops in the semi-arid tropics may be increased, and yields safeguarded, by both genetic and agronomic means.

2 Copies. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1999
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333598318
  • ISBN-13: 978-0333598313
  • Dewey Decimal: 635.952
  • Thư viện ECHO: 635.952 ASH