Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: A.Phrao & Chiang Mai

Sự kiện: Echo Asia Conference Resources (06-10-2015)


Thẻ

Biochar

Vùng

Asia