Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication includes articles on diseases of llamas, sheep, alpaca and goats.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1989
  • Nhà Xuất Bản: University of Idaho
  • Dewey Decimal: 636.3
  • Thư viện ECHO: 636.3 AME