Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

The Sheepman's Handbook provides the reader with information on resaerch and technology for sheep production. The reccommendations in the handbook are intended as guidelines to profitable sheep production. This handbook will go through keys areas of sheep production such as genetics, reproduction, health, nutrition, management, and marketing. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1970
  • Nhà Xuất Bản: Sheep Industry Development Program
  • Dewey Decimal: 636.308
  • Thư viện ECHO: 636.308 GLI

Bộ sưu tập

Mua