Viết bởi Rajendra Uprety, in lại từ tạp chí Các Vấn Đề Nông Nghiệp, tháng 3 năm 2013 Đó là một buổi chiều năm 2002 khi tôi lần đầu tiên đọc về SRI. Là một cán bộ khuyến nông thuộc Phòng Phát triển Nông nghiệp cấp Huyện (DADO), tôi bắt đầu quảng bá SRI tại huyện Morang, Nepal trong những năm tiếp theo. Trong thời gian này, tôi đã quan sát hàng trăm cánh đồng SRI đẹp đẽ và dành một vài năm làm người hoạt động phổ biến SRI. Nhìn vào các kết quả, tôi học được rằng những nông dân khác nhau phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau và họ chỉnh sửa mọi kỹ thuật cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu đa dạng của mình.


Đọc Trực Tuyến


Học Hỏi Từ Người Nông Dân

Rajendra Uprety

Viết bởi Rajendra Uprety, in lại từ tạp chí Các Vấn Đề Nông Nghiệp, tháng 3 năm 2013

Đó là một buổi chiều năm 2002 khi tôi lần đầu tiên đọc về SRI. Là một cán bộ khuyến nông thuộc Phòng Phát triển Nông nghiệp cấp Huyện (DADO), tôi bắt đầu quảng bá SRI tại huyện Morang, Nepal trong những năm tiếp theo. Trong thời gian này, tôi đã quan sát hàng trăm cánh đồng SRI đẹp đẽ và dành một vài năm làm người hoạt động phổ biến SRI. Nhìn vào các kết quả, tôi học được rằng những nông dân khác nhau phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau và họ chỉnh sửa mọi kỹ thuật cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu đa dạng của mình.


Thẻ

SRI

Vùng

Asia