Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: David S. Price

Sự kiện: 2023 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference -- "From Surviving to Thriving" (20-10-2023)