Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  
 

Sự kiện: ECHO 2015 Asia Biopest Control Workshop (27-01-2016)

A description of the biocontrol Beuveria, how it is used, and how to produce it. 


Vùng

Asia