Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

95 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1978
  • Nhà Xuất Bản: WARDA (West Africa Rice Development Association)
  • Dewey Decimal: 632.58
  • Thư viện ECHO: 632.58 CRO

Bộ sưu tập