Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Boonsong Thansrithong

Sự kiện: 2017 ECHO Asia Northern Myanmar (07-02-2017)

Successful pig raising factors

1.Good breed

2.Good food

3.Good house

4.Good management

5.Good disease prevention