นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Patrick Trail

กิจกรรม: Introduction to Integrated Pest Management (19-05-2022)

 

A quick overview of the different categories of common crop pests and diseases, and tools for identifying them. 


ภูมิภาค

Asia