นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

No page numbers, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Technology Transfer Div.-Rope Pump Co., Nicaraguan Instit. for Aqueducts and Sewage, Swiss Dev. Agency
  • Dewey Decimal: 621.64
  • ห้องสมุด ECHO: 621.64 SOL

ป้ายระบุ

Water Pumps