นี้ Publication Issue ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
  • Strengthening farmers' capacity for technology development
  • Soybean Daddawa
  • Farmers as experimenters
  • Peasant farmer agricultural self-development
  • Participatory system
  • Natural crop protection