นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This volume was designed to serve as a resource for livestock trainers.  It provides ideas on how to integrate livestock training with other componets into an Agricultural Extension training.  It also provides technical guidelines to be used as resources.

396 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1982
  • ผู้ตีพิมพ์: Peace Corps
  • Dewey Decimal: 630.7
  • ห้องสมุด ECHO: 630.7 PEA

ป้ายระบุ

Livestock Agricultural Exten...