นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
18 กุมภาพันธ์ 2019 08:30 น. - 22 กุมภาพันธ์ 2019 16:30 น.
ECHO Global Farm, United States
ผู้นำเสนอ: ECHO
การลงทะเบียนปิดลงแล้ว
ลงทะเบียนโดย:

05 กุมภาพันธ์ 2019 10:43 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Bianca Basch (study@echonet.org)

โทรศัพท์: 239 567 3333


This course will dive into the agricultural systems that are used on small tropical farms. Learn how to utilize perennial crops to your advantage! This course will give hands on experience to those who are interested in kick starting a small tropical farm system. Each subject taught will be given ample time to understand and interact with the material

This interactive and practical course will span one week, covering:

  • Agroforestry
  • Underutilized Tropical Crops
  • Fruit Tree Management
  • Nursery Management
  • Propagation
  • Conservation Agriculture
  • Foundations for Farming
  • Seed saving

ภูมิภาค

North America