นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The main purpose of Community Tools for Participation: A Manual for Trainers in Participatory Techniques is to give project staff a suffciently detailed account of the SARAR approach to help them in their work. Participatory training is rapidly developing. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1990
  • ผู้ตีพิมพ์: PROWWESS/UNDP
  • ISBN-10: 0912917202
  • Dewey Decimal: 363.725
  • ห้องสมุด ECHO: 363.725 SRI