นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Abram Bicksler

กิจกรรม: 2017 ECHO Asia Nepal Agriculture & Community Development Workshop (24-05-2017)

This presentation discusses

  • the importance and benefits of seed saving
  • the advantages of good seeds 
  • how to identify and collect good seed
  • principles of harvesting seed
  • seed propagation
  • seed cleaning
  • ... and many other things!

ป้ายระบุ

Seed Bank Seed Saving

ภูมิภาค

Asia