นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book deals with insects and other pests of sweet potato, in the context of a pest management perspective.  The major pests of sweet potato are surveyed and the available knowledge about the pests is analysed.  The book contains an impressive global perspective.  The authors point to the lack of knowledge about sweet potato pests in developing countries and make a strong case for increased research on the crop.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1991
  • ผู้ตีพิมพ์: Oxford & IBH Pub. Co
  • ISBN-10: 8120406354
  • ISBN-13: 978-0813378251
  • Dewey Decimal: 635.22
  • ห้องสมุด ECHO: 635.22 JAN

การซื้อ