นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

51 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1977
  • ผู้ตีพิมพ์: Division of Agricultural Sciences, University of California
  • Dewey Decimal: 628.114
  • ห้องสมุด ECHO: 628.114 SCO

ป้ายระบุ

Water wells Water Pumps