นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
21 กุมภาพันธ์ 2023 09:00 น. - 23 กุมภาพันธ์ 2023 18:00 น.
Arusha, Tanzania
ผู้นำเสนอ: ECHO East Africa
ลงทะเบียนที่นี่

บุคคลที่ติดต่อ:

Sophia Kasubi, Executive Assistant or Erwin Kinsey, Director (skasubi@echocommunity.org)

โทรศัพท์: +255764756334, +255754480184, +255684494187


The ECHO Symposium will provide a network and training opportunity for those involved in alleviating hunger and poverty in East Africa. Three mornings of plenary sessions featuring knowledgeable and experienced speakers will be followed by afternoon workshops and discussion groups led by regional agricultural development workers and experts. Topics are currently being discussed for the event. 

This event will enable three days of sharing by presentations, some practical sessions, an appropriate technology fair, and last day field trips. The Symposium objectives: to share themes/best practices. This event has been stimulated by witnessing a typical myriad of NGOs working in isolation alongside others doing very good work.


ภูมิภาค

East Africa