นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The current design offered in this manual has evolved from the Bangladesh original into a fully portable pump with both lift and pressure capacity, and is expecially appropriate to situations where soils are permeable and water cannot easily be distributed through channels.  The manual is intended to be read primarily by organizations engages in economic development activities which have a particular expertise in technology transfer, although it can also be used as a step-by-step guide for manufacture.

77 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: Intermediate Technology
  • ISBN-10: 1853393126
  • ISBN-13: 978-1853393129
  • Dewey Decimal: 621.64
  • ห้องสมุด ECHO: 621.64 BIE

ป้ายระบุ

Treadle Pumps Water Pumps

การซื้อ