นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

77 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: Intermediate Technology
  • ISBN-10: 1853393126
  • Dewey Decimal: 621.64
  • ห้องสมุด ECHO: 621.64 BIE

ป้ายระบุ

Treadle Pumps Water Pumps